Veel gestelde vragen

FAQ: Elektrische Vloerverwarming

Deze verwarming werkt zonder service beurten of jaarlijkse inspecties. Wanneer de verwarmingsdraad in zijn geheel deel uitmaakt van de “steenachtige massa” van de vloer, is de levensduur in principe onbegrensd. De warmtedraad is namelijk niet aan veroudering onderhevig. Uiteraard is het van belang dat de vloer niet kan verzakken of scheuren, als gevolg van een te lichte constructie.

Hiervoor dient u het aangesloten vermogen en de inschakelduur te weten. Een voorbeeld: netto verwarmd oppervlak 5,0 mÇ, aangesloten vermogen 1000 Watt, gebruik 4,0 uur per dag. Afhankelijk van o.a. vloeropbouw en isolatie kan met de thermostaat een besparingsfactor van 0,5 worden gehaald, d.w.z. dat de effectieve inschakelduur 2,0 uur bedraagt. Het verbruik is dan 1,0 kW x 2,0 uur = 2,0 kWh. Bij een stroomprijs van 0,17 euro per kWh komt dat neer op ? 68,00 per jaar , uitgaande van 200 stookdagen: de stroomprijs is een gemiddelde, let bijvoorbeeld op verschillende tarieven voor dag en nacht)

Dat is afhankelijk van de vloerconstructie, eventuele isolatie, tegeldikte etc. De elementen hebben een vrij hoog vermogen, zodat u als vuistregel 20 à 30 minuten kunt aanhouden. Met dit systeem zorgt de klokthermostaat automatisch dat de gewenste vloertemperatuur is bereikt op het ingestelde tijdstip. Uitschakelen gebeurt vóór de ingestelde tijd, omdat de vloer de warmte nog enige tijd vasthoudt. De thermostaat berekent zelf de optimale schakelmomenten.

 

Door middel van een verwarmingselement die in de vloer wordt gelegd. Deze wordt via de bijgeleverde klokthermostaat op het stroomnet aangesloten.

 

De verwarmingselementen worden op de vloer bevestigd met dubbelzijdige tape. Deze tape garandeert een zeer solide bevestiging op de ondergrond, welke nog eens ondersteund wordt door het gebruik van spuitlijm. Spuitlijm zorgt voor een goede hechting van de tape aan de ondervloer.

 

ze verwarmingsdraden zijn toegelaten voor vaste installaties (d.w.z. in de vloer) in zelfs de natte ruimtes, zoals badkamers. Via een aardscherm dat zich geheel om het verwarmingselement bevindt zorgt bij een onverhoopt defect de aardlekschakelaar in uw meterkast voor uitschakeling van de stroom.

 

Ja, dat kan. Wanneer er een storing op treedt neem dan contact op met Electric Comfort telefoon 06-49417448 Met de juiste apparatuur is het mogelijk voor ons om storingen te lokaliseren en te repareren.

Ja, dit is voor ons geen probleem. Overleg eerst met de leverancier van de vloerafwerking

Omdat alleen de vrije vloer hoeft te worden verwarmd is voor de meeste badkamers 600 tot 1000 Watt veelal voldoende. Dat is aanzienlijk minder dan het verbruik van een gemiddelde straalkachel, die 2000 Watt neemt. Bovendien mag de ruimtetemperatuur best wat lager zijn dan normaal, zo lang de vloer maar warm aanvoelt. De meestal reeds aanwezige radiator kan dan een groot deel van het jaar uitgeschakeld blijven.

 

Dit is afhankelijk van het vermogen van het te verwarmen oppervlakte en de beschikbaarheid van de groepen in uw woning. Het maximale vermogen op een groep bedraagt altijd 3600 Watt (16A).

De thermostaat regelt de gewenste temperatuur van de vloer. Is deze bereikt, dan schakelt de installatie automatisch uit. De tegels houden de warmte nog een tijdje vast. Het in- en uitschakelen voelt u niet, doch de thermostaat minimaliseert de tijdsduur dat de installatie energie verbruikt.